Ydelser

 • 01

  Ledelse og rådgivning

  Et personligt udviklingsprogram vil give dig et energimæssigt løft og styrke dine lederevner, din kreativitet og din glæde  – og dermed også din resultatskabende evne i hverdagen.

  Læs mere her …

 • 02

  Samtale og rådgivning

  Når man trænger til at finde retning eller står i vanskelige situationer, er det en god ide at dele sine tanker og overvejelser med én, som kan give sparring uden at have forudindtagede holdninger.

  Læs mere her …

 • 03

  Krop, sind, ånd og holistisk biomedicin

  Den bedste helbredelse er kroppens egen regenerering. Biomedicin reetablerer den balance, der karakteriserer den tilstand, vi kalder sund og rask.

  Læs mere her …

 • 04

  Bevidsthedsrejser

  “Indsigt giver udsigt!”. Sjælerejser er et genialt værktøj til at opnå indsigt og forståelse for det, der ligger i din under- og højere bevidsthed. Du skaber dermed den nødvendige indsigt, der gør, at du kan træffe de beslutninger, der er rigtige for dig, handle på dem og derved opnå det, du gerne vil.

  Læs mere her … 

 • 05

  Lydhealing

  Lydhealingsprocessen bringer dig i en bevidsthedstilstand, hvor dit sind og din krop slapper af på et meget dybt plan. Man kan sige, at du bliver bragt til punktet for altings begyndelse – eller til punktet hvor al healing/helbredelse starter. Jeg ynder at sidestille lydhealing med det at re-installere software på en computer.

  Læs mere her …

 • 06

  Foredrag og workshops

  Mine foredrag lægger op til aktiv deltagelse, således at der drages paralleller mellem de fremførte ledelsesprincipper og deres anvendelse i hverdagen.

  Læs mere her …

 • 07

  Laterna Magica

  “Rådgiverens vigtigste funktion er at hjælpe dig til at fjerne det, som adskiller dig fra sandheden om dig selv – det du allerede ved inderst inde”

  Læs mere her …